Om Karlstads Småbåtsvarv

Varvet startades ursprungligen 1908 som Karlstads Båtvarv. Runt 1930 övertogs varvet av Sten Svensson med kompanjonerna Dahlström och Södergren. Man byggde otaliga segel och motorbåtar, vissa ända upp till 13 – 14 meters längd. Störst var Sola 3, som fortfarande går i trafik och byggdes 1949 – 1950. Flaggskeppet bland våra kundbåtar är Albatross som vi skött om i 31 år

Hans Karlsson

Ägare och VD, verksam sedan 1975

Lars Hjalmarsson

Båtreparatör